Rouhialan kartanon uuninkompleksi.

Rakennushistoriallisella selvityksellä paneudutaan jälkikäteen kohteen rakennustekniikkaan- ja tapaan, käytettyihin materiaaleihin sekä korjausvaiheisiin. Siihen liitetään henkilöhistoriaa ja tietoa kohteen omistusvaiheista. 

Dokumentoinnin tarkoitus on koota yhteen kaikki rakennuksesta saatava ja siihen lähdeaineiston kautta liittyvä tieto. Jopa niin tarkkaan, että rakennuksesta olisi tarvittaessa tehtävissä tarkka kopio eli rekonstruktio. Yleensä selvitys sisältää kirjallisen osuuden, valokuvia, väriselvityksen ja mittauksiin perustuvia pohja-, julkisivu-, leikkaus- ja detaljipiirroksia sekä aitoja näytteitä esim. tapeteista. 

Työ käynnistyy maastotutkimuksilla, jotka kestää kohteen koosta riippuen 1 - 3 päivää. Toimeksiannon laajuudesta ja tasosta riippuen kirjallinen osuus vie 2 - 3 päivästä kuukauisiin. Työ voidaan toteuttaa myös kevyempänä kokoamalla yhteen työmaavaiheessa syntynyt havaintomateriaali (= maastossa syntyneet puhtaaksi piirtämättömät raakapiirrokset ja näytteet).   

Selvitystyö on kiehtovaa ja siitä saatua tietoa voidaan hyödyntää esim. tulevissa korjauksissa. Se on tae tiedostetulle korjaamiselle ja onnistuneelle lopputulokselle. 

Vuoliojoen otsa-aitan rakenne.

Rouhialan kartanon alapohjarakenne.